10Q Vakbedrijf

Het natuursteenvak is een echt vak dat pas na vele jaren wordt beheerst. Q staat voor kwaliteit (Quality) en dat blijkt uit 10 eisen waarop ons bedrijf is beoordeeld. Ook in 2018 hebben wij weer glansrijk voldaan aan de eisen.

Kenniscentrum Steen

Het KennisCentrum Steen bestaat sinds 1954 en bevordert goede voorlichting aan opdrachtgevers over de juiste toepassing van natuursteen. Aangesloten bedrijven kunnen ook gebruik maken van de kennis van dit centrum.

Academie

Wij nemen regelmatig deel aan de cursussen en opleidingen van deze Academie voor Vakwerk in Steen die is gevestigd in Utrecht.